[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12924
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Beltone A/S (Rastislav Šramko)
N1.2, N1.3
N95130, N95128, N95126, N95131, N95129, N95127
4723012924
Právoplatný
25.8.2023 16:39:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_Beltone.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 25.8.2023 Podpis Rastislav Šramko
text/dali A3ZP_beltone.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 25.8.2023 Podpis Rastislav Šramko
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11964 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky