[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12921
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Sunrise Medical S.L. (Miroslav Zeman)
L3.2
L0765A
4723012921
Právoplatný
13.11.2023 10:57:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie Q200 R.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
text/dali A2ZVZP_L0765A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Q200 R ČR.PNG Iná príloha 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Q200 R Rakúsko.PNG Iná príloha 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Q200 R Špani... Iná príloha 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Q200 R 2018.PDF Iná príloha 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Q200 R 2023.pdf Iná príloha 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o miere inflácie... Iná príloha 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o platbe ekolku ... Iná príloha 25.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za vozík Q200 R 201... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za vozík Q200 R 202... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12921.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12119 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical S.L. 
Zaslal: 13.11.2023 10:57:35
Dokument s verejne dostupnými odkazmi na webstránky spoločnosti Sunrise Medical, kde sú zverejnené cenníky pomôcky v jednotlivých štátoch EU
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical S.L. 
Zaslal: 13.11.2023 10:56:47
Dokument potvrdzujúci zvýšenie ceny pomôcky = faktúra za nákup pomôcky z roku 2023 v sume 2133,45 EUR (bez prepravy)
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical S.L. 
Zaslal: 13.11.2023 10:54:12
Dokument potvrdzujúci cenu pomôcky Q200 v roku 2018/ faktúra za nákup z roku 2018 v sume 1102 EUR