[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12917
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Sunrise Medical GmbH & Co. KG (Miroslav Zeman)
L2.3
L84030
4723012917
Právoplatný
13.11.2023 9:49:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie Simba.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
text/dali A2ZVZP_L84030.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Simba v Nemecku.PNG Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Simba Nemeck... Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Simba Španie... Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Simba 2014.PDF Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Simba 2023.pdf Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o miere inflácie... Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Simba v ČR.PNG Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o úhrade ekolku ... Iná príloha 21.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za vozík Simba 2014... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za vozík Simba 2023... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12917.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12125 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 9:43:55
súčasná nákupná cena pomôcky, ktorá v priebehu posledných 10 rokov vzrástla o 355,87 eur
Príloha: application/pdf FA Simba 2023.pdf
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 9:43:02
Doloženie dokumentov, ktoré preukazujú zvýšenie našich nákladov. Ako dôkaz sme predložili faktúry z roku 2014 s cenou 1154,25 eur a 2023 s cenou 1510,10 eur, čo činí nárast o 355,87 eur čisto iba za nákup pomôcky.
Príloha: application/pdf FA Simba 2014.PDF
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 9:41:07
doloženie overiteľných údajov o cene. Ako sme už doložili v pôvodnej žiadosti, linky na verejne dostupné webové stránky so zverejnenými cenníkmi v daných štátoch.