[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12916
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Sunrise Medical GmbH & Co. KG (Miroslav Zeman)
L2.3
L1665A
4723012916
Právoplatný
13.11.2023 9:58:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie Quickie Nit... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
text/dali A2ZVZP_L1665A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Nitrum v ČR.PNG Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Nitrum v Nemecku.PNG Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Nitrum Nemec... Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Nitrum Portu... Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o miere inflácie... Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Nitrum 2020.pdf Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Nitrum 2023.pdf Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png potvrdenie o platbe ekolku ... Iná príloha 16.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za vozík Nitrum 202... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za vozík Nitrum 202... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12916.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12124 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 9:57:53
Súčasná cena pomôcky v nákupe
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 9:57:27
Dokumenty, ktoré preukazujú zvýšenie ceny pomôcky sú 2 faktúry, ktoré sme doložili už v pôvodnej žiadosti z roku 2020 s cenou pomôcky 1324 a z roku 2023 za 2188 EUR, a teda len v základe v nákupe došlo k navýšeniu ceny pomôcky za posledné 3 roky o 864 EUR
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 9:55:30
Dokument, ktorý poukazuje na verejne dostupné linky so zverejnenými cenami v iných krajinách EU, ktorý už bol doložený aj v pôvodnej žiadosti