[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12915
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Sunrise Medical GmbH & Co. KG (Miroslav Zeman)
L2.2
L83112
4723012915
Právoplatný
13.11.2023 10:13:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie Rubix.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
text/dali A2ZVZP_L83112.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Rubix v Čechách.PNG Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Rubix v Rakúsku.PNG Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Rubix v Taliansku.PNG Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Rubix Rakúsk... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Rubix Talian... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Rubix 2014.PDF Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Rubix_2023.pdf Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o miere inflácie... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o zaplatení ekol... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za vozík Rubix 2014... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za vozík Rubix 2023... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12915.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12123 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 10:12:49
Faktúra z roku 2023, ktorá preukazuje súčasnú cenu pomôcky 702,48 EUR čo je nárast za 9 rokov o 230,98 eur iba v náklade za pomôcku
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 10:09:28
Dokumenty, ktoré preukazujú zvýšenie nárastu ceny za pomôcku: faktúra z roku 2014 s cenou pomôcky 471,50 EUR
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 10:05:24
Dokument s verejne dostupnými linkami na zverejnené cenníky v iných štátoch EU