[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12914
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Sunrise Medical GmbH & Co. KG (Miroslav Zeman)
L2.2
L84032
4723012914
Právoplatný
13.11.2023 10:25:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie Helix.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
text/dali A2ZVZP_L84032.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Helix ČR.PNG Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png cena Helix Nemecko.PNG Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena Helix Taliansko.PNG Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Helix Nemeck... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list Helix Talian... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Helix 2014.PDF Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf FA Helix 2023.pdf Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o miere inflácie... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Potvrdenie o platbe e-kolok... Iná príloha 14.8.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Verejne dostupné linky na w... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za Helix 2014.PDF Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Faktúra za Helix 2023.pdf Iná príloha 13.11.2023 Podpis Miroslav Zeman
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12914.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12122 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 10:24:31
Dokument, ktorý poukazuje ne cenu pomôcky Helix z roku 2023 = Faktúra za pomôcku s cenou 823,04 EUR, čo je navýšenie od roku 2014 o 357,85 EUR
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 10:23:07
Dokument s overiteľnými zdrojmi údajov o cene = verejne dostupné webové linky na stránky Sunrise Medical, kde sú zverejnené cenníky pomôcky Helix v iných štátoch EU
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 10:22:10
Dokument, ktorý poukazuje na cenu pomôcky Helix z roku 2014 = faktúra za pomôcku v hodnote 465,19 EUR
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 10:20:17
Dokument, ktorý poukazuje na cenu pomôcky z roku 2014 = faktúra za pomôcku v hodnote 465,19 EUR
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 13.11.2023 10:19:20
Dokument s overiteľnými zdrojmi údajov o cene = verejne dostupné webové linky na stránky Sunrise Medical, kde sú zverejnené cenníky pomôcky v iných štátoch EU