[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12894
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mönlycke HealthCare AB (Dana Ťažká)
XL1.7
A5601A
4723012894
Právoplatný
13.11.2023 18:09:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok A5... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_Vyhlásenie MER.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_DoC_according_to_art... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_ISO 9001_do 2024.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_Opis setov.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_ŠUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_vyobrazenie_Avance S... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf A5601A_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Avance Solo IFU.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/msword Ceny v Nemecku.doc Iná príloha 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Faktura Finsko.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf VEC_odpoveď na výzvu_12894.pdf Iná príloha 29.8.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.1 Úradný preklad ... Iná príloha 29.8.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok A5... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.8.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.8.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č. 4 pzt1093m.pdf Iná príloha 29.8.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf VEC_odpoveď na výzvu_12894.pdf Iná príloha 13.11.2023 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12894.pdf 21.8.2023 Detaily
application/pdf výzva_12894.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11867 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 3.7.2023 19:30:22
úhrada poplatku