[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12893
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. (Ing. Alica Horňáková)
J1.2
J5935A
4723012893
V KK
29.2.2024 14:34:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled J5935A_A1ZPE_existujuci ria... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
text/dali A1ZPE_J5935A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf Vyhlásenie k MER J5935A.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf EC DOC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
image/png SUKL J5935A.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf prehlasenie ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf INV_GR.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf INV_LUX.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2023 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf Authorization for Clinical ... Iná príloha 29.2.2024 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf Clinical evaluation report ... Iná príloha 29.2.2024 Podpis Ing. Alica Horňáková
application/pdf Statement Quanzhou Dia Shoe... Iná príloha 29.2.2024 Podpis Ing. Alica Horňáková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12893.pdf 22.2.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 17.5.2024 15:56:55
Zasielame úradné preklady 3/3
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 17.5.2024 15:56:29
Zasielame úradné preklady 2/3
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 17.5.2024 15:55:56
Zasielame úradné preklady 1/3
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.9.2023 13:10:53
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 37 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky. Termín: 20. 09. 2023. Čas: 14:00 hod. Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava.
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 30.7.2023 19:14:25
Foto ZP
Príloha: image/jpeg Foto_ZP.jpg
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 30.7.2023 19:03:43
Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody
Príloha: application/pdf Shoes box.pdf
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 30.7.2023 19:02:38
Zasielame úradne preloženú faktúru
Príloha: application/pdf INV_LUX.pdf
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 30.7.2023 19:01:42
Zasielame úradne preloženú faktúru
Príloha: application/pdf INV_GR.pdf
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 30.7.2023 18:59:34
Zasielame návod na použitie
Autor: Ing. Alica Horňáková - QUANZHOU NUOBAO IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. 
Zaslal: 30.6.2023 12:38:59
Zasielame doklad o zaplatení správneho poplatku