[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12891
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Cardiovascular Systems, Inc. (Ing. Andrea Kováčová)
XB14.45.7
P5864A
4723012891
Právoplatný
30.6.2023 9:57:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Diamonback_360_A1SZME_exist... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Diamonback_360_MER_vyhlasen... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf CE_FQA_30180.11.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf CE_Design_37782-0_Coronary.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf DOC_Coronary OAS.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf ŠUKL potvrdenie_Diamondback... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Štítok so značkou zhody.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Ftaláty_potvrdenie_Diamondb... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Fa AT_Diamondback_úradný pr... Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Faktúra Nemecko.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf IFU_Europe_Diamondback.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf IFU_Viper Wire Advance_coro... Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf IFU_Viperslide_lubricant.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
application/pdf Zobrazenie ZP_Diamondback.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Andrea Kováčová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11779 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Andrea Kováčová - Cardiovascular Systems, Inc. 
Zaslal: 4.7.2023 14:22:46
Prikladáme potvrdenie o úhrade poplatku.
Autor: Ing. Andrea Kováčová - Cardiovascular Systems, Inc. 
Zaslal: 3.7.2023 13:20:59
Dobrý deň, prikladáme úradný preklad faktúry (Nemecko).