[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12890
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Kimal Plc. (Dana Ťažká)
XB14.49.11
P92854
4723012890
Právoplatný
29.6.2023 19:05:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_P9... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P92854_Vyhlásenie MER_2.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf CE_certifikát_Kimal_CEC Ann... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Vyhlásenie_o_zhode__Kimal_C... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
image/png Doklad o pridelení kódu zdr... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Label_K68-88-1_P92854.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Label_K68-88-3_P92854.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Label_K68-88-7_P92854.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P92854_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Faktura_P92854.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Vyhlašenie výrobcu o Návodu... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Technical_data_sheet_K68_88... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Technical_data_sheet_K68_88... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Technical_data_sheet_K68_88... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11778 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Kimal Plc. 
Zaslal: 21.7.2023 10:17:57
Nezohľadňovaný
opravený výstup zo žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Dana Ťažká - Kimal Plc. 
Zaslal: 21.7.2023 10:17:07
Nezohľadňovaný
opravená žiadosť
Autor: Dana Ťažká - Kimal Plc. 
Zaslal: 1.7.2023 17:03:14
úhrada poplatku