[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12869
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
NuMED, Inc (Dana Ťažká)
XB6.16.1
P65185
4723012869
Právoplatný
29.6.2023 12:13:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok P6... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65185_Vyhlásenie MER.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65185_Numed_USA_Declaratio... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65185_NuMED USA_PTV cathet... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65185_NuMED USA_CE Cert. F... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
image/png Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65185_label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf CE1639 - Z-MED Dual Indicat... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf CE1639 - Z-MED II Dual Indi... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf CE1639 - Z-MED II-X.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf CE1639 - Z-MED-X.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65185_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
image/png P65185_uhrada CZ.png Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document NuMED_Z-MED II PTV kateter_... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document NuMED_Z-MED II-X PTV katete... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document NuMED_Z-MED PTV kateter_IFU... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document NuMED_Z-MED-X PTV kateter_I... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document P65185_Návod na použitie_Nu... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Dana Ťažká
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11773 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - NuMED, Inc 
Zaslal: 21.7.2023 10:15:39
opravený výstup zo žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Dana Ťažká - NuMED, Inc 
Zaslal: 21.7.2023 10:15:13
opravená žiadosť
Autor: Dana Ťažká - NuMED, Inc 
Zaslal: 21.7.2023 8:35:15
Obrázok pomôcky
Autor: Dana Ťažká - NuMED, Inc 
Zaslal: 21.7.2023 8:34:58
Obrázok pomôcky
Príloha: image/jpeg zmed-purple.jpg
Autor: Dana Ťažká - NuMED, Inc 
Zaslal: 1.7.2023 17:04:09
úhrada poplatku