[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12867
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Greatbach Ltd. d/b/a Greatbach Medical (Ing. Bibiána Šikulajová)
XB14.44
P6146A
4723012867
Právoplatný
30.6.2023 9:51:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_PTFE.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_A1ŠZME_PTFE.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL vystup.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Annex II 3 G1 070692 0028 R... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC PTFE Peelable Introduce... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC_DSD 000162 signed and A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Greatbatch Introducters Car... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Greatbatch Introducers IFU ... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf ref. cena ČR, P6146A, PTFE.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf správny poplatok, ID 12867,... Iná príloha 30.6.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11772 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Greatbach Ltd. d/b/a Greatbach Medical 
Zaslal: 27.7.2023 20:06:21
Šifrovaný výstup zo opravenej žiadosti pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Greatbach Ltd. d/b/a Greatbach Medical 
Zaslal: 27.7.2023 20:01:05
opravená Žiadosť