[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12865
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Christoph Miethke GmbH., Co., KG (Lenka Kukolíková)
XA1.1.1
P5208A
4723012865
Právoplatný
30.6.2023 9:06:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Doklad o splnení požiadavie... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf pridelený ŠÚKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlásenie k obsahu ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf Label_FX844A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf IFU_14plus_PL_CS_SK_SL_V02_... Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 2-jnnp-2018-319927.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 3-vinchon2006.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 5-darouiche2004.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 6-walters1984.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 7-sciubba2005.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 8-PIIS0140673619316034.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 10-borgbjerg1995.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 11-george1979.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf 12-wells2013.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf wang et al.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-programo... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_programovatelny ventil.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie o cenach B. Brau... Iná príloha 30.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf český číselník VZP.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf fattura_it_xabo.PDF Iná príloha 30.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf rechnung_at_xabo.PDF Iná príloha 30.6.2023 Podpis Lenka Kukolíková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12865.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 22.12.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11880 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 7.12.2023 17:10:14
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.12.2023 10:22:43
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12865. Termín: 07. 12. 2023 Čas: 13:00 hod. Miesto: MZ SR
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 11.9.2023 7:45:37
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12865. Termín: 21. 09. 2023 Čas: 12:30 hod. Miesto: MZ SR
Autor: Lenka Kukolíková - Christoph Miethke GmbH., Co., KG 
Zaslal: 31.7.2023 10:42:35
prikladám opravený MER
Autor: Lenka Kukolíková - Christoph Miethke GmbH., Co., KG 
Zaslal: 27.7.2023 14:45:52
prikladám opravený MER
Autor: Lenka Kukolíková - Christoph Miethke GmbH., Co., KG 
Zaslal: 25.7.2023 12:14:54
dopĺňam overený preklad faktúr
Autor: Lenka Kukolíková - Christoph Miethke GmbH., Co., KG 
Zaslal: 25.7.2023 12:14:34
dopĺňam overený preklad faktúr
Autor: Lenka Kukolíková - Christoph Miethke GmbH., Co., KG 
Zaslal: 25.7.2023 12:14:00
pre chybu v dokumente, dopĺňam EC certifikát
Autor: Lenka Kukolíková - Christoph Miethke GmbH., Co., KG 
Zaslal: 25.7.2023 12:13:38
pre chybu v dokumente, dopĺňam EC certifikát
Autor: Lenka Kukolíková - Christoph Miethke GmbH., Co., KG 
Zaslal: 25.7.2023 12:13:10
pre chybu v dokumente, dopĺňam DoC
Príloha: application/pdf DoC.pdf
Autor: Lenka Kukolíková - Christoph Miethke GmbH., Co., KG 
Zaslal: 4.7.2023 15:34:44
Potvrdenie platby
Príloha: image/png 65.png