[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12862
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
ConvaTec Ltd. (PhDr. Beata Zabáková, PhD.)
F4.1
F41228
4723012862
Právoplatný
29.6.2023 13:09:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled F41228 A2ZVZP_zvysenie (1).... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
text/dali A2ZVZP_F41228.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf Overiteľné zdroje pre cenu ... Iná príloha 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf F41228_FA Polsko.pdf Iná príloha 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf dopad na verejné financie C... Iná príloha 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11808 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 4.8.2023 16:27:35
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám oficiálne potvrdenie/dokument zo závodu dokazujúce zvýšenie nákladov na energie, suroviny, dopravu v súvislosti s výrobou stomických produktov. Zabáková
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 29.6.2023 18:03:59
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o platbe.
Príloha: application/pdf F41228 platba.pdf