[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12860
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
ConvaTec Ltd. (PhDr. Beata Zabáková, PhD.)
F4.4
F91152
4723012860
Právoplatný
9.10.2023 11:35:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled F91152 A2ZVZP_zvysenie (1).... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
text/dali A2ZVZP_F91152.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf Overiteľné zdroje pre cenu ... Iná príloha 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf dopad na verejné financie C... Iná príloha 29.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled oprava žiadosti_reakcia na ... Iná príloha 9.10.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
text/dali A2ZVZP_F91152.dfm Iná príloha 9.10.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12860.pdf 6.10.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11806 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 6.10.2023 19:21:21
Nezohľadňovaný
Prikladám ešte výstup Dali
Príloha: text/dali A2ZVZP_F91152.dfm
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 6.10.2023 19:20:43
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám opravenú žiadosť v súlade s oficiálnym prehlásením našej spoločnosti o percentuálnom zvýšení nákladov s výrobou stomických pomôcok. Zabáková
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 7.8.2023 17:42:29
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám faktúru. Zabáková
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 7.8.2023 17:41:10
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám faktúry z okolitých krajín. Zabáková
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 4.8.2023 16:26:46
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám oficiálne potvrdenie/dokument zo závodu dokazujúce zvýšenie nákladov na energie, suroviny, dopravu v súvislosti s výrobou stomických produktov. Zabáková
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 29.6.2023 18:02:31
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o platbe.
Príloha: application/pdf F91152 platba.pdf