[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12857
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Gentuity, LLC (Ing. Silvia Augustinová)
XB14.30
P6026A
4723012857
Právoplatný
8.9.2023 12:48:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Kateter ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Kateter Vis-RX.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf 004158 Rev A DoC Vis-Rx Cat... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf MDR 767198 Certificate.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf TD 767231 Certificate.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf SUKL KOD P 6026A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf zobrazenie ZP_Vis-Rx.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty_prehlasenie.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf IFU_VIS-Rx.pdf Iná príloha 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Vis-Rx FA_NL.pdf Iná príloha 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf Vis-Rx FA_Dansko.pdf Iná príloha 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf 12-Nishi.pdf Iná príloha 28.6.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Kateter VIS-Rx.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 8.9.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 8.9.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Kateter VIS-Rx_novy.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 8.9.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu_12857.docx Iná príloha 8.9.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf 12-Chen.pdf Iná príloha 8.9.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
application/pdf 13-Ku.pdf Iná príloha 8.9.2023 Podpis Ing. Silvia Augustinová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12857.pdf 4.9.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11771 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.9.2023 15:52:37
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Gentuity, LLC 
Zaslal: 30.6.2023 10:07:44
Úhrada správneho poplatku ID 12857