[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12855
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medgal sp.z.o.o. (OLEG KUZLA)
XC4.5.6
P99051
4723012855
Právoplatný
30.6.2023 12:28:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_XC... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
text/dali A1SZME_existujuci riadok_XC... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XC4.5.6.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf MEDGAL CE.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf SX_1554483-1_EN.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód_P 99051.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
image/jpeg Vnútrodreňový klinec na ram... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf Vyhlasenie o ftalatoch_Medg... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/msword 7.1_INS-TF01-1-07 _IFU klin... Iná príloha 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf Cena BG_XC4.5.6.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf Cena PL_XC4.5.6.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf Potvrdenie o platbe_ XC4.5.... Iná príloha 30.6.2023 Podpis OLEG KUZLA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11769 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky