[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12851
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Physiol s.a. (Branislav Kriška)
XF2.10.5
O5796A
4723012851
Rozhodnutý 1.st
28.6.2023 12:33:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok O5... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf MER - predkladanie SZM O579... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf CE certifikat PhysIOL.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf DoC IntraOcular lenses.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf Ceny v EU O5796A Podeye Tor... Iná príloha 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf CE_SK_PhysIOL.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf DoC_SK_IntraOcular lenses.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
application/pdf IFU PODEYE TORIC sk.pdf Iná príloha 28.6.2023 Podpis Branislav Kriška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11765 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Branislav Kriška - Physiol s.a. 
Zaslal: 4.7.2023 12:07:13
Dobrý deň, v prílohe prikladám potvrdenie o úhrade správneho poplatku. S pozdravom, Hroncová