[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12850
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
SBO Hearing A/S (Ing. Naďa Fričová)
N1.3
N5395A
4723012850
Rozhodnutý 1.st
27.6.2023 15:02:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE Jet mini RITE.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
text/dali A1ZPE_N5395A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf MEH Jet miniRITE.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf EC JET Oticon (5).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf vyhlasenie o zhode JET.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf Detail zdravotnickej pomock... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
image/jpeg zobrazenie Jet miniRITE.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
image/jpeg Stitek JET 2 miniRITE.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf cennik CZ.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf cennik Grecko.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
application/pdf cennik Litva.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Ing. Naďa Fričová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11850 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2023 18:47:23
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Naďa Fričová - SBO Hearing A/S 
Zaslal: 4.8.2023 11:30:39
.dfm
Príloha: text/dali A1ZPE_N5395A.dfm
Autor: Ing. Naďa Fričová - SBO Hearing A/S 
Zaslal: 4.8.2023 11:30:14
ziadost
Autor: Ing. Naďa Fričová - SBO Hearing A/S 
Zaslal: 3.8.2023 15:55:45
uhrada (doplatok)
Autor: Ing. Naďa Fričová - SBO Hearing A/S 
Zaslal: 3.8.2023 15:50:07
IFU
Autor: Ing. Naďa Fričová - SBO Hearing A/S 
Zaslal: 3.8.2023 15:49:14
zoznam členských štátov