[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12849
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
DANSAC A/S (Ing. Libor Schneider)
F6.1
F6138A
4723012849
Právoplatný
27.6.2023 17:17:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_Dansac_F6138A_TRE sea... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 27.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1ZPN_F6138A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 27.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf MER_TRE_ Dansac_tesniaci kr... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf DOC-02500_3.0_Dansac_MDR_DO... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf F6138A_ŠUKL_kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf F6138A_ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Zdroj cien_Dansac_tesniaci ... Iná príloha 27.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11849 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2023 18:38:03
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 14.8.2023 14:22:51
Opravený MER
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 27.7.2023 13:23:15
doplatek za registraci
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 27.7.2023 13:09:17
doplnění - obal výrobku
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 27.7.2023 13:08:21
doplnění - návod k použití
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 27.7.2023 13:07:46
opravená žádost, soubor dfm
Príloha: text/dali A1ZPN_F6138A.dfm
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 27.7.2023 13:06:58
opravená žádost
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 29.6.2023 10:13:30
platba