[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12848
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Winner Medical Co., Ltd (Marcela Javorova)
A8.13.1.2
A5976A
4723012848
Právoplatný
30.6.2023 17:34:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf MER - predkladanie ZP A5976... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf DoC Duramax S.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf EC certificate Winner Medic... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf IFU Duramax S sk.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok A59... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.6.2023 Podpis Marcela Javorova
text/dali A1ZPE_A5976A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Ceny v EU A5976A 20 x 40 cm... Iná príloha 28.6.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf 4723012845.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Marcela Javorova
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11848 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2023 18:31:59
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Marcela Javorova - Winner Medical Co., Ltd 
Zaslal: 30.6.2023 17:51:06
prikladáme potvrdenie o úhrade
Príloha: application/pdf 4723012848.pdf