[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12846
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Coloplast A/S (Marcela Fajtová)
F10
F40093
4723012846
Právoplatný
27.6.2023 13:00:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_F40093_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 27.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
text/dali A2ZVZP_F40093.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 27.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf Cenove_referencie_F40093.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf F40093_Dopad_do_rozpočta.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf Štruktúra rastu nákladov.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11803 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marcela Fajtová - Coloplast A/S 
Zaslal: 29.6.2023 16:44:38
Vkladame potvrdenie o úhrade poplatku