[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12840
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
IMDS Operations (Ing. Miloslava Moskaľová)
XB14.49.32
P98441
4723012840
Právoplatný
27.6.2023 11:54:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_TrapIT.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
text/dali A1SZME_TrapIT.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Analýza pre podskupinu XB14... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf EC-Declaration-of-Conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf ŠÚKL kód_TrapIT.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf TrapIT_100-Label-Printed.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Vyhlásenie ftaláty.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf IFU_TrapIT.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Zdroj CZ ceny TrapIT.PDF Iná príloha 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Faktúra_TrapIT.PDF Iná príloha 27.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11764 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 12:01:49
Dobrý deň, prikladám certifikát.
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 12:01:25
Dobrý deň, prikladám doplnený dokument.
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 12:01:10
Dobrý deň, prikladám doplnený dokument.
Príloha: application/pdf TrapIT_cena CZ.pdf
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 12:00:56
Dobrý deň, prikladám doplnený dokument.
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 12:00:26
Dobrý deň, prikladám opravený dokument.
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 12:00:03
Dobrý deň, prikladám opravený dokument.
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 11:59:52
Dobrý deň, prikladám opravený dokument.
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 28.6.2023 12:31:49
Dobrý deň, prikladám doklad o úhrade správneho poplatku. Moskaľová