[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12839
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Teleflex Medical (Erika Mikolášiková Ing.)
XH
P93013
4723012839
Právoplatný
30.6.2023 10:12:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-EZ IO.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf CE 540596_Exp 2024-05-26.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf DC0041-EZ-IO needle,R_AG.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf EZ-IO SUKL 2024.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Label EZ-IO 8772_SK.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Drawings - EZ-IO.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Navod na pouzitie EZ-IO ihl... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch EZ-I... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prehlasenie k cenam EZ-IO.docx Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf Invoice EZ-IO_geschwärzt.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 1-boersma2003.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 2-brieger2004.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 3-canto2002.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 4-10.1067@mhj.2002.125625.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 5-Kardiologia-SDTP_na_kompl... Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 6-bergum2015.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 7-v080p00F74.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 8-brickman1992.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 10-guy1993.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf 11-io-vs-cvc-in-ed.pdf Iná príloha 27.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf MER-EZ-IO-new.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
application/pdf EZ-IO doklad o uhrade.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis Erika Mikolášiková Ing.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11763 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Erika Mikolášiková Ing. - Teleflex Medical 
Zaslal: 20.7.2023 15:40:41
Nezohľadňovaný
Úradne overený preklad faktúry