[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12838
A4ZCHZP - Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok
Antar Sp.J. (PharmDr. Tatiana Garella)
L7.2
L98344
4723012838
Rozhodnutý 1.st
29.6.2023 13:40:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A4ZCHZP_zmena charakteristi... Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny 26.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A4ZCHZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A4/ZCHZP pre DaLi 26.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER - predkladanie ZP chodi... Iná príloha 26.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 26.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 29.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12838.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.10.2023 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11795 1 R_A4ZCHZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky