[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12837
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
K9.3
K3242A
4723012837
Právoplatný
26.6.2023 15:40:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Inh... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_K3242A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Inhalátor Wel... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Declaration of Conformity-m... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Kód ŠUKL.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf CE market.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty Inhalátor.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Návod na použitie Inhalátor... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf OBAL Inhalátor.pdf Iná príloha 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf ISO 13485_2016_EN.pdf Iná príloha 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W20-30_RevA_Wellion_Inhalat... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Správny poplatok.pdf Iná príloha 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11951 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky