[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12836
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D1.1
D0831A
4723012836
Právoplatný
20.11.2023 18:21:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Glu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D0831A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Glukomer Well... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf RG0005 DOC IVD TR LUNA trio... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Kód ŠUKL.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg LUNA_trio_Set_SK.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty GM.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf EC Certificate_98-79-EC Ann... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf LUNA Trio - návod na použit... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Správny poplatok.pdf Iná príloha 26.6.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Produktstatus MEDTT Lauer-F... Iná príloha 23.8.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet SEZNAM S ŠIFRANTOMMKPOSTOPK... Iná príloha 23.8.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Wellion LUNA trio Wellion N... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 20.11.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12836.pdf 16.8.2023 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12836.docx 13.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11942 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.12.2023 10:31:41
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 11.9.2023 18:37:58
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v slovinskej databáze ZP posielame vyznačené žltou farbou ceny pre glukomery LUNA Trio (Riadok 498 (položka č. 1231) – Glukomer (všetky značky) – 10,09 EUR bez DPH). ďakujeme