[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12835
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Affera Inc. (Jana Vadovičová)
XB14.15.2
P5977A
4723012835
Rozhodnutý 1.st
28.8.2023 15:08:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf DoC_D00945330_REG-00009_Rev... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf EU TD cert_Product Cert_G70... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_D00945345_REG-00015_Rev... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf EU QMS_D00938838_G11 002425... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_D00945333_REG-00010_Rev... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf EU QMS_D00938839_G10 002425... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU_28 Languages_LBL-00085-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU_28 languages_LBL-00088-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU_28 Languages_LBL-00072-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Tollgate label content_LBL-... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Shipping Carton Label_HexaF... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Tollgate label content_LBL0... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Affera.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Vyhlásenie o obsahu ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC202310658 EE Affera Broch... Iná príloha 23.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok Systém m... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 26.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 26.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Systém mapovací a ablač... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok Affera.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 25.8.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 25.8.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER System mapovaci a ablac... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.8.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Faktura Affera bundle BE 12... Iná príloha 28.8.2023 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12835.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 21.9.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12835.pdf 22.8.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11762 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.9.2023 13:56:03
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jana Vadovičová - Affera Inc. 
Zaslal: 7.9.2023 11:35:21
Dobrý deň, prikladám upravený MER//ID12835. Ďakujem
Autor: Jana Vadovičová - Affera Inc. 
Zaslal: 2.8.2023 10:08:50
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o uhradení poplatku za predpokladanú spotrebu //ID12835
Autor: Jana Vadovičová - Affera Inc. 
Zaslal: 4.7.2023 18:21:36
Potvrdenie o uhraden9 poplatku//ID12835
Autor: Jana Vadovičová - Affera Inc. 
Zaslal: 26.6.2023 17:11:41
Referenčná cena vysvetlenie
Autor: Jana Vadovičová - Affera Inc. 
Zaslal: 26.6.2023 17:10:32
EU referenčná cena ČR