[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12833
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ConvaTec Ltd. (PhDr. Beata Zabáková, PhD.)
F1.3
F5970A
4723012833
Právoplatný
23.6.2023 10:12:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Convatec_Esteem+uro a... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
text/dali A1ZPE_F5970A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf F5970A CVT MER vyhlasenie 2... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf F5970A vyhlasenie o zhode.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
image/png ŠUKL potvrdenie.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
image/jpeg Esteem+uro accuseal CE znam... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
image/jpeg Esteem+uro accuseal foto pr... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf Prehlasenie ftalaty_F5970A.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf Faktura CZ.pdf Iná príloha 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf Faktúra Taliansko.pdf Iná príloha 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
application/pdf Taliansko faktúra 2.pdf Iná príloha 23.6.2023 Podpis PhDr. Beata Zabáková, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11841 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2023 18:38:31
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 26.7.2023 15:40:05
Dobrý deň, prikladám návod na použitie, kde je aj SK verzia. Zabáková
Autor: PhDr. Beata Zabáková, PhD. - ConvaTec Ltd.  
Zaslal: 23.6.2023 11:34:36
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o úhrade poplatku. Zabakova
Príloha: application/pdf poplatok.pdf