[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12831
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
KCI USA, Inc. (PharmDr. Tatiana Garella)
XL1.7.2
P92118, P5672A
4723012831
Rozhodnutý 1.st
14.8.2023 10:49:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok krytie.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER P92118, P5672A Prevena ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Declaration of Conformity P... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE 661656 KCI USA EC Cert.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o pridelení SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Navod na pouzitie Prevena.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU krytie.pdf Iná príloha 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 30.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf 12831 krytie Prevena vyzva ... Iná príloha 14.8.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12831.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 21.9.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12831.pdf 9.8.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11759 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.9.2023 14:35:11
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 4.9.2023 16:43:43
Prikladám nový šifrovaný výstup.
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 4.9.2023 16:43:20
Prikladám aj aktualizovanú žiadosť - doplnená 2. ref.cena.
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 4.9.2023 16:42:46
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť druhú ref.cenu.
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 14.8.2023 10:49:20
Dobrý deň, dovoľujeme si predložiť odpoveď na výzvu. T.Garella
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 19.7.2023 10:20:21
aktualizovaný MER
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 19.7.2023 10:20:02
aktualizovaný šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 19.7.2023 10:19:44
aktualizovaná žiadosť
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - KCI USA, Inc. 
Zaslal: 19.7.2023 10:19:15
Dobrý deň, dovoľujem si vám predložiť aktualizované znenie ŠUKL kódov a následne aktualizované tlačivo žiadosti a MER (aktualizácia len názvu ZP v ŠUKL kóde). Ďakujem pekne, T.Garella