[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12830
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH (Filip Jakubec)
XB9.1.5.2
P5982A
4723012830
Rozhodnutý 1.st
26.6.2023 10:06:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Po... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
text/dali A1SZME_existujuci riadok Po... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_PontosPP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf DoC PONTOS-pp_221028.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf DEKRA - MDD II(wo4) - IK #5... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf SUKL P5982A QUAL PONTOS-pp.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf PONTOS-pp ADVANCE Brochure ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Phthalate Free Declaration_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf SK Ftalaty Preklad Qual Pon... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf IFU PONTOS-pp_ advance PP_2... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf 230619_ceny v DE_original_u... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf 230649_ceny v CZ_original_u... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf 12830.pdf Iná príloha 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11758 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.9.2023 14:03:13
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií