[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12828
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
IMDS Operations (Ing. Miloslava Moskaľová)
XB14.24
P5759A
4723012828
Rozhodnutý 1.st
22.6.2023 12:17:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_ReCross.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Declaration-of-Conformity-R... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf ŠÚKL kód_ReCross.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf IFU-ReCross.pdf Iná príloha 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Analýza pre podskupinu XB14... Iná príloha 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Faktúra ReCross_AT.PDF Iná príloha 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Faktúra ReCross_DE.PDF Iná príloha 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Analýza pre podskupinu XB14... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Recross-Label-Printed-RC141... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
application/pdf Vyhlásenie ftaláty.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.6.2023 Podpis Ing. Miloslava Moskaľová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11756 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 11:58:08
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám certifikát.
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 11:57:47
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám doplnený dokument
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 11:57:32
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám doplnený dokument
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 11:57:15
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám doplnený dokument
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 11:56:35
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám opravený dokument
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 11:56:09
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám opravený dokument
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 26.7.2023 11:55:45
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám opravený dokument.
Autor: Ing. Miloslava Moskaľová - IMDS Operations  
Zaslal: 28.6.2023 12:30:59
Dobrý deň, prikladám doklad o úhrade správneho poplatku. Moskaľová