[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12825
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
DANSAC A/S (Ing. Libor Schneider)
F2.1.1
F4137A
4723012825
Rozhodnutý 1.st
22.6.2023 10:24:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie F4137A.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 22.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A2ZVZP_F4137A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 22.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zdroj cien.docx Iná príloha 22.6.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11800 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 14.8.2023 14:25:00
Nezohľadňovaný
inflace vstupních cen
Autor: Ing. Libor Schneider - DANSAC A/S 
Zaslal: 29.6.2023 10:14:14
platba