[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12822
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH (Filip Jakubec)
XB8.4.4
P5980A
4723012822
Právoplatný
26.6.2023 10:04:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Pe... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
text/dali A1SZME_existujuci riadok Pe... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_Perseus018.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf DoC QUA 05_PERSEUS-q_190325... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf DEKRA - MDD II(wo4) - IK #5... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf SUKL P5980A QUAL PERSEUS-q ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf PERSEUS-q Brochure (ID 9673... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Phthalate Free Declaration_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf SK Ftalaty Preklad Qual Per... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf IFU PVQ PERSEUS-q_230413.pdf Iná príloha 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf 230619_ceny v DE_original_u... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf 230649_ceny v CZ_original_u... Iná príloha 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf 12822.pdf Iná príloha 26.6.2023 Podpis Filip Jakubec
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11755 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.9.2023 14:02:50
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií