[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12819
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Mastelli S.r.l. (MUDr. Bronislav ČIKO)
J11.1.2.1
J85393
4723012819
Právoplatný
16.8.2023 15:36:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie Condrotide.... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 20.6.2023 Podpis MUDr. Bronislav ČIKO
text/dali A2ZVZP_J85393.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 20.6.2023 Podpis MUDr. Bronislav ČIKO
application/pdf Vyjadrenie výrobcu Mastelli... Iná príloha 16.8.2023 Podpis MUDr. Bronislav ČIKO
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12819.pdf 16.8.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12131 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Bronislav ČIKO - Mastelli S.r.l. 
Zaslal: 16.8.2023 15:34:47
ina priloha
Autor: MUDr. Bronislav ČIKO - Mastelli S.r.l. 
Zaslal: 16.8.2023 15:33:39
Cena v ČR - deklaracia distributora
Autor: MUDr. Bronislav ČIKO - Mastelli S.r.l. 
Zaslal: 16.8.2023 15:32:51
Na základe výzvy zo 16.8.23 si dovolujeme predlozit nasledovne dokumenty: 1, oznamenie vyrobcu o zvyseni exportnej ceny nam, ako distributorovi 2, čestné výhlasenie českého distributora o vyske predajnej ceny s deklarovanim, ze ZP Condrotide nie je hradeny z prostriedkov verejneho zdrav poistenia. S uctou, B.Čiko
Autor: MUDr. Bronislav ČIKO - Mastelli S.r.l. 
Zaslal: 29.6.2023 15:36:14
Ku konaniu c. 12819 prikladame potvrdenie o uhrade spravneho poplatku. S uctou, B.Ciko za Mastelli