[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12816
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. (Jana Vadovičová)
XD5.4
P5709A
4723012816
Rozhodnutý 1.st
26.6.2023 16:51:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Ca... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XD5.4 Cataly... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf TF010_TL_Fusion_AllOtherCla... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf G1 039040 0078 Rev. 00 EXP ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M333023W048EU_Catalyft_PL_E... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Catalyft.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Label M41485-1.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Catalyft XD5.4 EU ceny vysv... Iná príloha 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC2022~1.pdf Iná príloha 19.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC2022~2.pdf Iná príloha 19.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf FA 1063607656 Dansko_DA_CS.pdf Iná príloha 21.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf FA 1222675379 Portugalsko_P... Iná príloha 21.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Catalyft TAS Phthalates Ass... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Attachment to phthalates le... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11751 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 2.8.2023 10:05:37
Potvrdenie o uhradení poplatku za predpokladanú spotrebu //ID12816
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 28.7.2023 12:51:32
šifrovaný výstup zo žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 28.7.2023 12:50:59
Žiadosť o zaradenie ZP//úprava doplnku názvu //ID12816
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 4.7.2023 18:33:54
Potvrdenie o uhradení poplatku//ID12816