[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12814
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. (Jana Vadovičová)
XD6.1
P6024A, P6023A
4723012814
Rozhodnutý 1.st
26.6.2023 16:49:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok X... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XD6.1 Endosk... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf TF019_All_Other_Class_DOC R... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf TF019_Titan_Lumbar_Fusion C... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf TF020_Titan_Cervical_Fusion... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf G1 039040 0078 Rev. 00 EXP ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kody Endoskeleton.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M333023W100EU_Endoskeleton_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M333023W102EU_Endoskeleton_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M333023W103EU_Endoskeleton_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M333023W104EU_Endoskeleton_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf LF-12-0003-33 Rev 08.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Endoskeleton TAS Vyhlásenie... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Endoskeleton TC TCS Vyhláse... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC202014016 EE MDT TAS SURG... Iná príloha 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Endoskeleton XD6.1 EU ceny ... Iná príloha 16.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf FA 1199546707 Spain_ES_SK.pdf Iná príloha 21.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11749 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 2.8.2023 10:07:18
Potvrdenie o uhradení poplatku za predpokladanú spotrebu //ID12814
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 28.7.2023 13:43:05
aktuálny MER//doplnok názvu//ID12814
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 28.7.2023 13:40:17
šifrovaný výstup zo žiadosti//ID12814
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 28.7.2023 13:39:28
Aktuálna žiadosť o zaradenie ZP do zoznamu ŠZM//doplnok názvu//ID12814