[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12812
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Dominika Kozaitková, MBA)
XB2.5, XB2.5.1, XB3.2, XB3.3, XB8.4.7, XB8.4.16, XB9.1.1.1, XB9.1.6, XB9.2.5, XB11.4, XB14.45.6, XB14.45.8, XB14.45.11, XD1.6.1, XG2.2, XH1.3
X02359, X04039, X02813, X02963, X02961, X02856, X02847, X03778, X03777, X02941, X01133, X01134, X03571, X03008, X01463, X02381, X03231, X05036, X00706, X00849
4723012812
Právoplatný
16.6.2023 12:44:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 16.6.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MCV_návrhy.xlsx Iná príloha 16.6.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje udajov.xlsx Oznámenie o začatí konania 16.6.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11612 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 23.6.2023 13:33:46
Vyjadrenie k návrhu, ID 12812
Autor: Ing. Silvia Augustinová - St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Zaslal: 21.6.2023 21:10:48
Stanovisko k ID 12812