[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12810
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
amg International GmbH (Mgr. Denisa Miškovičová)
XB9.1.5.13
P5670A
4723012810
Právoplatný
23.6.2023 15:06:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Unity_B_A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Unity_B_MER_vyhlasenie.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf DOC UNITY-B Endo_211117.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf PCBC-M~1.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf PCBC-M~2.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf PCBC-M~3.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód_P 5670A.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf UNITY-B ENDO Labels.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
image/jpeg UTB ENDO Box - CE Mark.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf IFU UNITY-B ENDO amg_REV01_... Iná príloha 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf detail platby.pdf Iná príloha 23.6.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11746 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - amg International GmbH 
Zaslal: 19.7.2023 11:11:28
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doložiť ďalšie foto/zobrazenie ZP.
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - amg International GmbH 
Zaslal: 19.7.2023 11:11:04
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doložiť ďalšie foto/zobrazenie ZP.
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - amg International GmbH 
Zaslal: 17.7.2023 13:44:58
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doložiť foto/zobrazenie ZP.