[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12809
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Unomedical A ConvaTec Company (Vladimír Mičieta)
D10.2.1
D96729
4723012809
Právoplatný
10.11.2023 9:27:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie Mio.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 14.6.2023 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 14.6.2023 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf ID12809 payment confirmatio... Iná príloha 10.11.2023 Podpis Vladimír Mičieta
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12809.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11968 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky