[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12808
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Coloplast A/S (Marcela Fajtová)
F4.5
F5860A
4723012808
Rozhodnutý 1.st
12.6.2023 8:44:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_F5860A.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 12.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
text/dali A1ZPE_F5860A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 12.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf MER DLA $32_KOMPARATOR F_4_... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 12.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf DoC_Brava_vyrovnavaci_pasky... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 12.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf F5860A_Pridelenie_SUKL_kodu... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 12.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf F5860A_Zobrazenie ZP.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 12.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf Phthalate Free Statement_F9... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 12.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
application/pdf IFU_Brava_elastic_tape.pdf Iná príloha 12.6.2023 Podpis Marcela Fajtová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11839 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2023 18:39:00
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Marcela Fajtová - Coloplast A/S 
Zaslal: 1.8.2023 10:23:54
vkladame doplato správneho poplatku
Príloha: application/pdf Doplatok_12808.pdf
Autor: Marcela Fajtová - Coloplast A/S 
Zaslal: 26.7.2023 11:34:00
Vkladáme cenové referencie
Autor: Marcela Fajtová - Coloplast A/S 
Zaslal: 14.6.2023 15:10:45
Vkladame potvrdenie o úhrade správneho poplatku