[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12806
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XB5.9
P87667
4723012806
Podaný
26.6.2023 16:52:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Sp... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XB5.9 .docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf D00807845_A_2250280TD07 - E... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf CONTRIB_257639.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf CONTRIB_257664.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M971324A023B_view.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M980271A023A_view (1).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL kód.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf A87384 6946M MRI OUS Label ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf A98521 6935M LABEL IMAGE SP... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Medtronic Sprint Quattro_Ph... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Quattro Secure S MRI 6935M ... Iná príloha 7.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf BL2000290_D.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 8.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf BL2000289_D (2).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 8.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 2007841TE29.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 8.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf A98573 6947 MRI LABEL IMAGE... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 8.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf BL0022142_F.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf BL0024768_G.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf BL0026735_G.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 13.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 2007841TE26.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 2250280CE01 MDR.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 14.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Sprint Quattro EU ceny vysv... Iná príloha 15.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 24.10.2023 11:58:17
Nezohľadňovaný
Poplatok za predpokladanú spotrebu//ID12806
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 4.7.2023 18:27:22
Potvrdenie o uhradení poplatku ID12806