[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12795
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medeco B.V. (PharmDr. Tatiana Garella)
A8.13.1.2
A5687A
4723012795
Právoplatný
29.6.2023 14:08:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok A56... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_A5687A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER - predkladanie ZP A5687... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Medeco.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat CE607662.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU Kliniderm Superabsorben... Iná príloha 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU Kliniderm superab... Iná príloha 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 19.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11830 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2023 18:30:08
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.