[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12789
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Bischoff & Bischoff Medizin und Rehabilitationstechnik GmbH. (PharmDr. Tatiana Garella)
L3.2
L5818A
4723012789
Rozhodnutý 1.st
5.2.2024 17:39:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 70 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12042. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,62
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_L5818A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER - predkladanie ZP.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC VIA 8600.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU vozik VIA SK.pdf Iná príloha 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 5.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 6.6.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf 12789 odpoved vyzva 2024-2.pdf Iná príloha 5.2.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12789.pdf 2.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12042 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - Bischoff & Bischoff Medizin und Rehabilitationstechnik GmbH. 
Zaslal: 23.2.2024 13:48:29
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, predkladáme prehlásenie výrobcu o dodaní vozíka s osvetlením. T.Garella
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - Bischoff & Bischoff Medizin und Rehabilitationstechnik GmbH. 
Zaslal: 5.2.2024 17:39:31
Dobrý deň, dovoľujeme si podať odpoveď na výzvu. T.Garella
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - Bischoff & Bischoff Medizin und Rehabilitationstechnik GmbH. 
Zaslal: 12.8.2023 10:24:08
Prikladáme doplnené vyobrazenie ZP.