[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12780
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
SONOVA AG (Ing. Ivana Nosálová, PhD.)
N1.3
N5881A
4723012780
Právoplatný
29.5.2023 11:32:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 1. Žiadosť o zaradenie INSE... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
text/dali A1ZPE_N5881A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 2. MER_ZP_INSERA.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 5. EC certificate INSERA.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 6. Declaration of conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
image/jpeg 9. Detail zdravotníckej pom... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 4. Technická dokumentácia I... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 8. Statement of Phthalates.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf 3. Návod na použitie INSERA... Iná príloha 29.5.2023 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11826 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2023 18:48:01
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 12.6.2023 10:23:24
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, k predložených faktúram pripájam odborný preklad do Slovenčiny. Nosálová
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 7.6.2023 17:35:35
Faktúra k cenám EU - Grécko.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 7.6.2023 17:35:12
Faktúra k cenám EU - ČR.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 7.6.2023 17:34:47
Faktúra k cenám EU - SLOVINSKO.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 7.6.2023 17:34:04
Dobrý deň, prikladám podklady k cenám EU - faktúry od výrobcu.
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - SONOVA AG 
Zaslal: 5.6.2023 17:29:13
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o úhrade poplatku. Ivana Nosálová