[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12778
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
EOVE (Alena Bieliková Rusnáková)
K9.11.3
K5553A
4723012778
Podaný
16.5.2023 10:36:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-EO-... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
text/dali A1ZPE_K5553A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/msword MER_rozbor_ZP-EO-70.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf Declaration of conformity C... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf EC certificate 29546-9.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf EC certificate 29546-9_DC_3... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL kód.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf Navod SK EOVE.pdf Iná príloha 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf Catalogue-EOVE-EN.pdf Iná príloha 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
image/jpeg invoice 1 EGAMED 11.jpg Iná príloha 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
image/jpeg invoice 2 EGAMED (2).jpg Iná príloha 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Labelling EO-70.docx Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
application/pdf Ftaláty podpis.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 16.5.2023 Podpis Alena Bieliková Rusnáková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2023 18:52:07
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Alena Bieliková Rusnáková - EOVE 
Zaslal: 11.8.2023 10:11:14
Nezohľadňovaný
Dokladáme úradný preklad priložených faktúr.
Príloha: application/pdf Fa preklad0190.pdf
Autor: Alena Bieliková Rusnáková - EOVE 
Zaslal: 11.8.2023 10:10:44
Dokladáme úradný preklad priložených faktúr.
Príloha: application/pdf Fa preklad0092.pdf
Autor: Alena Bieliková Rusnáková - EOVE 
Zaslal: 4.8.2023 14:58:48
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup k doplnenej žiadosti.
Autor: Alena Bieliková Rusnáková - EOVE 
Zaslal: 4.8.2023 14:58:16
Nezohľadňovaný
Prikladám žiadosť s vyžiadaným doplnením ref. ceny.
Autor: Alena Bieliková Rusnáková - EOVE 
Zaslal: 25.5.2023 13:19:42
V prílohe doklad o zaplatení správneho poplatku.
Autor: Alena Bieliková Rusnáková - EOVE 
Zaslal: 17.5.2023 9:41:24
Prikladám prehlásenie výrobcu o bezftalátovosti produktu.