[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12774
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Merit Medical Systems, Inc. (Mgr. Michal Rzounek)
XB8.3.11
P5826A
4723012774
Podaný
18.5.2023 12:57:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Pu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf CE 541900 FQA 17-FEB-2021 (... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf DEC0143_004_Pursue.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf DEC0143-325_Pursue.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf ŠÚKL_Pursue_P5826A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
image/jpeg Zobrazenie_Merit Pursue.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch_Meri... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Pursue_IFU_SK.pdf Iná príloha 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Úhrada_Pursue.pdf Iná príloha 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Referenčná cena_Merit Pursu... Iná príloha 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Referenčná cena_Merit Pursu... Iná príloha 11.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf MER_ZP_Merit Pursue.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 18.5.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.9.2023 14:02:03
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií