[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12772
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
VH Pharma a.s. (Michaela Lovětínská)
A8.4.1
A90934
4723012772
Právoplatný
17.5.2023 11:08:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie VH Pharma a.... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 25.4.2023 Podpis Michaela Lovětínská
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 25.4.2023 Podpis Michaela Lovětínská
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie VH Pharma a.... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 17.5.2023 Podpis Michaela Lovětínská
application/pdf csob_potvrzeni_o_transakci_... Iná príloha 17.5.2023 Podpis Michaela Lovětínská
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12772.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11619 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky