[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12753
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
P+F Products+Features Gmbh (Stefan Kosal)
XB.14.20
P5568A
4723012753
Právoplatný
12.5.2023 20:36:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf S_MER_ZP_Kathy PTCA.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf CE certifikat Karhy SC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf Kathy SC Label Rev02.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlásenie výrobcu o ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf Návod katéter Kathy SC slov... Iná príloha 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf Žiadosť o zaradenie lieku d... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf preklad kathy cena nemecko ... Iná príloha 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf FA ur_preklad Span EF+Kat.pdf Iná príloha 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf urad fa efil a kathy raku.pdf Iná príloha 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12753.docx 4.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11603 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 21.6.2023 9:23:51
Nezohľadňovaný
oprava A1SZM
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 21.6.2023 9:21:12
Nezohľadňovaný
oprava A1SZME
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.6.2023 16:45:26
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:54:53
Nezohľadňovaný
doplatok kathy
Príloha: application/pdf balon doplatok.pdf
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:53:27
Nezohľadňovaný
Nový sukl
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:51:11
Nezohľadňovaný
foto kathy
Príloha: image/png KAthy obrázok.png
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:50:50
Nezohľadňovaný
foto kathy
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:50:16
Nezohľadňovaný
oprava DFM
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:49:53
Nezohľadňovaný
oprava A1SZME
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:49:20
Nezohľadňovaný
MER oprava
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 6.4.2023 20:34:43
potvrdenie platba