[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12752
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
P+F Products+Features Gmbh (Stefan Kosal)
XB.9.1
P5471A
4723012752
Právoplatný
12.5.2023 20:40:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf S_MER_ZP_EFIL+.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf CE certifikat Efil.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf Detail zdravotníckej pomôck... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf EFIL DES Label r002.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlásenie výrobcu o ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf Návod DES slovensky.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf ur_preklad Rak_ Efil a kath... Iná príloha 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf FA ur_preklad Span EF+Kat.pdf Iná príloha 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
application/pdf fa urad preklad Kolin Nem E... Iná príloha 12.5.2023 Podpis Stefan Kosal
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12752.docx 4.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11602 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 21.6.2023 9:24:50
Nezohľadňovaný
oprava A1SZM
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 21.6.2023 9:24:24
Nezohľadňovaný
oprava dfm
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.6.2023 16:43:27
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 17.5.2023 10:40:41
oprava ceny
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 17.5.2023 10:39:36
oprava
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:55:26
Nezohľadňovaný
doplatok efil
Príloha: application/pdf doplatok efil.pdf
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:36:19
Nezohľadňovaný
nový sukl dfm
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:35:59
Nezohľadňovaný
oprava A1SZME nový sukl
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:34:11
Nezohľadňovaný
Nový sukl kod
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:30:05
Nezohľadňovaný
foto
Príloha: image/jpeg Efil obrázok2.jpg
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:29:33
Nezohľadňovaný
foto
Príloha: image/jpeg EFIL obrazok.jpg
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:13:18
Nezohľadňovaný
oprava dfm
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 27.4.2023 10:12:39
Nezohľadňovaný
oprava ziadosti A1SZME
Autor: Stefan Kosal - P+F Products+Features Gmbh 
Zaslal: 6.4.2023 20:35:36
platba Potvrdenie